SAYILARIN DİLİ ! - Sosyal Bilimler

SAYILARIN DİLİ !

SAYILARIN DİLİ !

82228882222288882888822222______________ 22882222888888888222228888882___________ 8882888822888222888822222228882_________ 228882288822288882228888888888882_______ 8822228822888882228888888822228888______ 2228888288882228888228822222822228882___ 28882222828222288228222288882288888888__ 8828828888822888288828888222288228288882 2282888822228222828282222222222222288222 8828888282282288288888288882888882228228 2288882822822882888222____________228822 88882888288888288222_2__________2__22228 28888822822822282222______________2_2828 8822222882822228222__________________288 8288828822822888222___________________28 888222822882288_222_________________2__8 82822822222288__2__________________222_8 8882882288288288882______________2__2__8 822882282288______88882________________8 282822882882_________2282___________2228 22282222282__288882______________2888282 228222222228828888282________________28_ 8282822222282_828___2_________288828882_ 222222882_________288_______22_888_288__ 8222888____________________22__22_2888__ 828888_________________2___22______2882_ 88822_______________________2___22_2822_ 88222_______________________2______8882_ 8822________________________2______8882_ 822_______________222222____2______8828_ 2______________2__2__________2_____8828_ 2_________________________________82828_ 2_____________________22_222____8888228_ 2__________22____________222___88228282_ 2___________2822____22___22___88228__2__ 2______________2222____282__888888_22_28 22________________2888822__88888882882_2 2_22______________________888222288____2 ____2____________________8822288888882__ _____22_________________8828888888888888 ________2______________88288888222828888 ______________________882222228888822222 ____________22_____288888888888888888888 ______________22888888228888888888888888

Paylaş

Etiketler: Sayilarin Dili !

likevoyager

Üyemiz, Aslan Burcu 49 Yaşında, Mesleği: DİĞER, ve yaşadığı yer Kocaeli

Yorumlar
Yorum Yaz
Güvenlik Kodu