Veri Tipleri - Bilişim

Veri Tipleri

Veri Tipleri

2.2 Veri Tipleri

Veri tiplerini vermeden önce yazılan bir programın geçtiği aşamalara göz atalım.

2.2.1 Int Tip
Integer = Tamsayı
Tamsayıları içerir. Bellekte 2 Byte tutar.
5 , -19 , 25000 gibi
Minimum   : -231     = -32768
Maksimum : 231-1   = 32767

2.2.2 Gerçel Tipler (Float, Double)
Gerçel sayıları içerirler.
float    : Bellekte 4 Byte yer tutar. 3.4E-38 ile 3.4E+38 aralığında değer alır. Hassasiyet 7-8 basamaktır.
double : Bellekte 8 Byte ter tutar. 1.7E-308 ile 1.7E308 aralığında değer alır. Hassasiyet 15-16 basamaktır.

218.1 , -5.2 , 4.0

Bilimsel gösterim biçimi   2.5*103 = 2.5E3                                        2.5*10-3 = 2.5E-3

2.2.3 Char Tip
Char : Karakter   : Alfanumerik karakterleri içerir.
5 , * , K

2.3 Sabitler (CONST)

#include <stdio.h>
main()
{
const float PI=3.14;                                                Tanımlama kısmı
float   r, Alan;
scanf("%f",r);
alan := PI*r*r;                                   
printf((Alan = %f, alan);    
}
CONST (sabit) : Değeri programın çalışması boyunca değiştirilemez. Kullanım biçimi
const tip Belirleyici=değeri;
const float PI=3.14;
Tip belirtilmez ise tamsayı kabul edilir.

2.4 Değişkenler
Değeri programın çalışması boyunca değiştirilekir. Kullanım biçimi:
Tip Belirleyici [,Belirleyici] ;
int i;
float alan;

2.5 Belirleyiciler (Identifier)
Bileşenlere isim verme. (Sabit, değişken, altprogram, etiket, tipler (kullanıcı tanımlı)).

2.5.1 Kısıtlamalar
. İlk karakteri rakam olamaz
. Sadece harfler, rakamlar ve _ (underscore) karakterinin birleşiminden oluşabilir.
. C diline ait saklı (reserved) sözcükler kullanılamaz.
. En fazla 31 karakter olabilir.
. Küçük - büyük harf ayırımı vardır.

2.5.2 isimlerin Seçimi
. Belirleyicinin kullanım amacına uygun anlamlı isim seçin. (Hungarian notation)
. Ne fazla kısa ne de fazla uzun olsun. 3 - 10 karakter uzunluğunda olmasını alışkanlı edinin.
2.6 Matematiksel ifadeler
Matematiksel ifadeleri günlük hayattaki biçimde bilgisayarda yazamadığımız için belli bir kurallar uymamız gerekir. Kullandığımız matematiksel işlemler ve anlamları şöyledir:
+ , - , * , /        toplama, çıkarma, çarpma, bölme
%   tamsayı bölme sonucundaki kalanı verir (modulus)
7. / 2   ---> 3.5        (nokta sayının gerçel yorumlanmasını sağlar)
7 / 2    ---> 3             (sayılar int kabul edilip sonuçta int tipine dönüştürülür)
7 % 2 ---> 1
2 % 7 ---> 2
2 / 7    ---> 0
Matematiksel ifadeler hesaplanırken izlenen adımlar:
1. Önce parantez içindeki ifadeler hesaplanır. İçiçe parantezler var ise hesaplamaya en içteki parantezden başlanır.
2. ilk önce * , / ve % işlemleri daha sonra + ve - işlemleri yapılır.
3.      Öncelik sırası aynı olan işlemlerde hesaplama soldan sağa doğru yapılır.                   5./2*3   --> 7.5


Paylaş

Etiketler: Veri Tipleri

seasparrow

Üyemiz, İkizler Burcu 43 Yaşında, Mesleği: İLETİŞİM-TEKNOLOJİ,

Yorumlar
Yorum Yaz
Güvenlik Kodu