Evrimcilerin Coelacanth Hezimeti - Sosyal Bilimler

Evrimcilerin Coelacanth Hezimeti

Evrimcilerin Coelacanth Hezimeti

Evrimciler, çamurlu suda sözde tesadüfen oluşan bir hücrenin zaman içinde gelişerek karmaşık canlılara dönüştüğünü iddia ediyorlar. Mesela kabuklu, kemiksiz canlılar zamanla omurgası olan balıklara, balıklar zamanla karada nefes alabilen amfibyenlere, amfibyenler sürüngenlere, sürüngenler de memeli ve kuşlara dönüşmüştür diyorlar! Tüm bu geçişleri ispat için de şahsına münhasır canlı fosillerini ara form olarak sunuyorlar. Balıkların amfibyenlere sözde dönüşümde de Coelacanth isimli balığı ara form olarak göstermişlerdir. Şimdi bu balık neden ara form değil, ona deyinelim. Evrimciler bu balığın sert, kemikli yüzgeçleri olduğu için karaya çıkmaya hazırlandığını iddia etmişlerdi. Sert, kemikli yüzgeçlerin deniz tabanında yürümeye yarayan ayaklara evrimleştiğini zannediyorlardı. Sonradan yağ kesesi olduğu anlaşılan kısmı da, gelişmekte olan akciğer olarak yorumlamışlardı. Ancak 1938de Hint Okyanusunda, bu balığın birebir yaşayan örneği bulundu ve bu iddialar çürümüş oldu. Bilim adamları denizaltıyla 200 metre derine inip bu balığı yakından incelediler. Coelacanth yaklaşık 150 cm boyunda, dışı zırh gibi kalın ve sert pullarla kaplı, sert ve kemikli yüzgeçleri olan bir balık türüydü. Karaya çıkmaya hazırlanmak şöyle dursun, tam tersi dip balığı olduğu anlaşıldı. Coelacanthın doğurduğu ve köpek balığı kanı taşıdığı da yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Kemikli yüzgeçlerin de, dört ayaklı kara canlılarının yürüme görevini gören uzantıları ile hiç alakası yoktur. Bu yüzgeçler sayesinde Coelacant baş aşağı, ileri, geri her yöne rahatlıkla yüzebilir. Coelacanthlar Doğuruyor Coelacantların yumurtaları portakal büyüklüğündedir. Yumurta, balığın içindeyken çatlar ve balık, yavrularını doğurur. Ayrıca yavruların, annenin bedeninden plasenta benzeri bir organla beslendiklerine dair bulgular da mevcuttur. Plasenta, yavrunun anneden oksijen ve besin sağlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda solunum ve besin atıklarını yavrunun bedeninden uzaklaştıran son derece kompleks bir organdır. Karbonifer döneme ait (360-290 milyon yıl önceki dönem) embriyo fosilleri böyle kompleks bir sistemin memelilerin ortaya çıkmasından çok önce var olduğunu göstermektedir. Coelacantlar Elektromanyetik Alanlara Duyarlıdır Yapılan araştırmalarda Coelacantların, çevredeki elektromanyetik alanlara duyarlı oldukları tespit edilmiştir. Yani Coelacantlar son derece kompleks bir duyu organına sahiptir. Focus dergisinde bu sorun şöyle ifade edilmektedir: Fosillere göre, balıkların ortaya çıktığı tarih, günümüzden yaklaşık 470 milyon yıl öncesine denk geliyor. Coelacanthın ortaya çıkması ise bu tarihten 60 milyon yıl sonra. Çok ilkel özelliklere sahip olması beklenen bu yaratığın, son derece karmaşık bir yapı sergilemesi şaşkınlık uyandırıyor. Coelacantlar Köpekbalığı Kanı Taşıyor 1966da ele geçirilen bir Coelacanth, bilim adamları tarafından donduruldu ve kanı üzerinde incelemeler yapıldı. Sonunda Coelacanthın, kendi gibi kemikli balıkların kanını değil, kıkırdaklı balık türlerinden olan köpek balığının kanını taşıdığı anlaşıldı! Coelacanth dışındaki tüm kemikli balıklar deniz suyunu içip, fazla tuzu gövdelerinden atarak su ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak Coelacanthın bedenindeki sistem, kıkırdaklı balıklar türüne giren köpek balığındaki sistemle aynıdır. Köpek balıkları, proteinlerin parçalanması sonucu açığa çıkan amonyağı üreye dönüştürürler. İnsan için ölümcül olabilecek miktarda üreyi kanlarında tutarlar. Çevrelerindeki suyun tuzluluk oranına göre kandaki bu maddenin oranını ayarlarlar. Yani dışarıdaki su ve kandaki üre aynı yoğunluğa ulaşınca dışarı su kaybı olmaz. İşte bu sistemin aynısı Coelacanthlarda da vardır. Tüm bunlar evrim teorisine büyük birer darbedir. Focus dergisi, Coelacanthda köpek balığı kanı bulunmasını, Profesör Keith S. Thomsonun ifadesiyle "evrimsel bir sorun" olarak nitelemişdir. Dergi sorunu daha açık hale getirmekte ve moleküler analizlere dayanılarak, kıkırdaklı balık olan köpek balıkları ile kemikli bir balık olan Coelacanth arasında hiç bir evrimsel bağ kuramamaktadır. Kabul edilmelidir ki bu canlıları ortak tasarımla ayrı ayrı yaratan ilmin sahibi Allahtır İbrahim Akın https://www.facebook.com/Allahkesinvar

Paylaş

Etiketler: Evrimcilerin Coelacanth Hezimeti

I.Akin

Üyemiz, Yengeç Burcu 49 Yaşında,

Yorumlar
Yorum Yaz
Güvenlik Kodu