CD Sürücünün Seri Nosunu Bulmak

function GetDiskVolSerialID( cDriveName : char ) : DWord; var dwTemp1, dwTemp2 : DWord; begin GetVolumeInformation( PChar( cDriveName + : ), Nil, 0, @Result, dwTemp2, dwTemp2, Nil, 0 );[...]

Devamı..
Çift Tıkla Maximize

Form üstüne dbclick yapılınca maximisize (tam ekran) olması type TForm1class(TForm) Button1: TButton; procedure Button1Click(Sender: TObject); private procedure [...]

Devamı..
Panelde Avi Oynatma

Avi dosyasının görünüm alanını seçilen panele eşitleme begin with MediaPlayer1 do begin DeviceType := dtAutoSelect; visible := false; FileName := InputBox(AVI, Enter AVI [...]

Devamı..