HAT EĞİTİMİ

KuranHat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir. Hat sanatını öğrenmeye heveslenen [...]

Devamı..
HAT TÜRLERİ

Hat Türleri Hat sanatının doğduğu dönemde ortaya çıkan altı tür yazı vardır. Bunlara sitte denir. Kufi, Tevki, Sülüs, Reyhani, Nesih, Rika. Bunlardan bir kısmı köşeli bir kısmı yuvarlak hatlard [...]

Devamı..
HAT SANATI

Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatıdır. Bu sanat Arap harflerinin 6. yüzyıl ve 10. yüzyıl arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Hat, Arapça çizgi [...]

Devamı..
EBRU YAPIMI

EBRUNUN YAPIMI Ebru yapmak için ilk önce kitre hazırlanır. Daha sonra içinde öd ihtiva eden boya fırça ile tekneye serpilmeye başlanır. İçindeki öd miktarına göre boya yayılır.Yapılan ebrunun cinsi [...]

Devamı..
ETİMOLOJİ

ETİMOLOJİ Türk dilinin özelliği itibariyle, Türk ahengine büründürerek bu sanata ebru demişiz. Ebrû kelimesinin Âb-rû’ dan geldiğini, bu sanatın su üzerinde icra edilmesinden dolayı, Farsça’da tavs [...]

Devamı..